سیستم عامل ومجازی سازESXI7.1

چگونه ESXi را نصب کنیم؟ خوب دوستان این بار قرار است تا با ESXI آشنا شویم. (مجازی سازی) ، با توجه به استقبال دوستان از آموزشهای قبلی برآن شدم تا همانند قبل، بحث بسیار شیرین و بسیار کاربردی ESXI را به صورت قدم به قدم و خیلی ساده و روان ارائه نمایم. قبل از هر چیز بهتر است بدانیم که مجازی سازی یعنی چه ؟

جواب : به طور خیلی ساده مجازی سازی یعنی استفاده بهینه از منابع سخ

Manually Patching an ESXi Host from the CLI – vswitchzero

ت افزاری. استفاده بهینه از منابع سخت افزاری یعنی چه ؟ برای پاسخ به این سئوال یک مثال را باهم دنبال می کنیم و با این مثال دید کلی از مجازی سازی برای شما ایجاد میشود که باعث بهتر یادگیری آموزش ما میشود.

Continue reading