989122686882+

تخصص بنده

تخصص های ایلیا

سرور من با 24 آیپی

راه اندازی هر سرور لینوکسی و ویندوز سرور ()

اسمبل کامپیوتر

نرم افزار های آفیس 

7 مهارت ICDL

تسلط به زبان انگلیسی

تایپ 10 انگشتی

میکس ومونتاژ

مهارت های html+css+java script

=================

LAMP(Linux Appache MySql PHP)

https://bulutroom.ir/whm