نصب اس اس ال ادوب کانکت فقط در عرض 20 دقیقه 09122686882

I had the same issue, you have to restart your web server ( Apache or nginx or windows ).
stop all services adobe connect and service
certbot renew –quiet
to renew.

certbot renew –quiet

certbot renew –quiet

agar nevesh port 80 basteh ast negaran nabashid

failed to renew certificate with error: Problem binding to port 80: [WinError 10013] An attempt was made to access a socket in a way forbidden by its access permissions windows server 2016

tamami service haye adobe connect ra stop konid sepas dastour zir ra bewezanid

certbot renew –quiet

baaaaaaad

tamami service haye adobe connect ra Start konid

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *