آیا Adobe Connect از دوربین گوشی یا وب‌کم استفاده می‌کند؟

آیا Adobe Connect از دوربین گوشی یا وب‌کم استفاده می‌کند؟ بله اگر اجازه آن از طرف برگزار کننده داده شده باشد، شما می‌توانید وب کم خود را خاموش یا روشن کنید.