⭐ چطور در کلاس مجازی خود نظر سنجی آنلاین برگزار کنیم ؟

⭐ چطور در کلاس مجازی خود نظر سنجی آنلاین برگزار کنیم ؟ در این آموزش قصد داریم یک نظر سنجی در کلاس مجازی یا آنلاین ادوب کانکت خود راه اندازه نماییم