وبینارها، سخنرانی ها و رویدادهای مجازی با نرم افزار ادوب کانکت ( Adobe connect )

وبینارها، سخنرانی ها و رویدادهای مجازی با نرم افزار ادوب کانکت ( Adobe connect ) گاهی یک سری شرایطی پیش می‌آید که در آن، تعداد شرکت‌کنندگان زیاد است و تعامل مخاطبان در اولویت نیست؛  سامانه ادوبی کانکت به خوبی می‌تواند چنین شرایطی را مدیریت و کنترل کند. به این صورت که به شرکت‌کنندگان امکان اینکه …

وبینارها، سخنرانی ها و رویدادهای مجازی با نرم افزار ادوب کانکت ( Adobe connect ) ادامه »