6 کاربردِ استفاده از سامانه LMS و کنفرانس ویدیویی برای تیم‌سازی

فروشِ موفق، داشتن مشتریان وفادار و یک حاشیه‌ی سود مطمئن، همگی نتایج داشتن یک تیم پویا هستند. در این مقاله، تعدادی روش برای یکپارچه‌سازی سامانه LMS و کنفرانس ویدیویی و استفاده از آن برای تیم‌سازی کارکنان به اشتراک خواهیم گذاشت. با ادوبی کانکت کلاس آنلاین برگزار کن! همراه با تست رایگان ادغام سامانه LMS و …

6 کاربردِ استفاده از سامانه LMS و کنفرانس ویدیویی برای تیم‌سازی ادامه »