البرزسرور به بولوت روم پیوست

تیرماه1400 بولولوت روم البرزسرور را با تمامی نیروهای فنی به خود اختصاص دادبه همین مناسبت جشنواره تابستان کلاس های ادوب کانکت ،دامنه ،هاست،سروراختصاصی ومجازی با نازل ترین قیمت ارائه می گردد. سرور اختصاصی ادوب کانکت 250 نفره 400 هزارتومان سرور اختصاصی ادوب کانکت 250 نفره 400 هزارتومان سرور اختصاصی ادوب کانکت 1000نفره 1200هزارتومان