دانود نرم افزار Notepad++

جهت وارد کردن لیست کاربران می بایست (نام – نام خانوادگی – نام کاربری – ایمیل آدرس – رمز عبور ) را در فایل خود ذخیره کنید.

first-name – last-name – login – email – password

توجه داشته باشید که نام کاربری را همان ایمیل ادرس بنویسید. در این حالت دوبار در هر سطر ایمیل آدرس تکرار می شود.

* در صورتی که از پلن اشتراکی استفاده می کنید فایل را برای پشتیبانی سایت از طریق واستاپ ارسال کنید.

اگر از پلن های اختصاصی استفاده می کنید. مسیر زیر را طی کنید.
در پنل اصلی سایت از تب Administration قسمت Users and Groups را انتخاب کنید. و Import را در منو انتخاب کنید.

در قسمت Select Import Type از گزینه Create new users را انتخاب کنید. سپس Choose File را بزنید و فایل مورد نظر خود را آپلود کنید.