لینک اساتید دبیرستان هاجرجزیره کیش

لینک اساتید دبیرستان هاجرجزیره کیش
http://kish.bulutroom.ir/h100
استاد جعفری
http://kish.bulutroom.ir/h1
استاد شجاعی
http://kish.bulutroom.ir/h2
استاد ابوطالبی
http://kish.bulutroom.ir/h3
استاد دهقان
http://kish.bulutroom.ir/h4
استاد شیخان
http://kish.bulutroom.ir/h5
استاد برخوردار
http://kish.bulutroom.ir/h6
استاد بکتر 
http://kish.bulutroom.ir/h7
استاد خانی 
http://kish.bulutroom.ir/h8
استاد تهامی پور
http://kish.bulutroom.ir/h9
استاد صفری 
http://kish.bulutroom.ir/h10
استاد عباس  پور
http://kish.bulutroom.ir/h11
استاد شریفیان
http://kish.bulutroom.ir/h12
استاد غیاثی
http://kish.bulutroom.ir/h13
استاد صالحی
http://kish.bulutroom.ir/h14
استاد کارگر
http://kish.bulutroom.ir/h15
استاد جلیل 
http://kish.bulutroom.ir/h16
استاد شیخ پور
http://kish.bulutroom.ir/h17
استاد صالحی
http://kish.bulutroom.ir/h18
استاد جمشیدی زاده
http://kish.bulutroom.ir/h200
صبح گاه
http://kish.bulutroom.ir/h300
جلسه  دبیران
http://kish.bulutroom.ir/h400
شورای دانش آموزی
http://kish.bulutroom.ir/h500
جلسه انجمن اولیاء

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *