k5كليدهاي تركيبي صفحه كليد189

فیلتر کردن صفحه کلید و کنترل ورودی کاربران فیلتر کردن صفحه کلید یا کنترل ورودی کاربران یکی از مهمترین عملیاتی است که در فرمهای تحت ویندوز و پروژه های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال زمانی شما نیاز دارید تا کاربر فقط بتواند اعداد یا حروف را در یک کنترل TextBox وارد […]