989122686882+

 

12:30  –  13:45

11:00  –  12:15

9:30  –  10:45

8:00  –  9:15

 

ریاضی

استاد علیزاده

شیمی

استاد رضایی

دفاعی

استاد شاه جوان

هندسه

استاد امیدوار

دهم ریاضی

 

ریاضی

استاد علیزاده

شیمی

استاد رضایی

دفاعی

استاد شاه جوان

نگارش

استاد کاظمی

دهم تجربی

 جامعه شناسی

استاد جلالی

تاریخ

استاد خرمی

دفاعی

استاد شاه جوان

نگارش

استاد کاظمی

دهم انسانی

 

فارسی

استاد کاظمی

 محیط زیست

استاد کیایی

 

 زمین شناسی

استاد کیایی

یازدهم ریاضی

 

زمین شناسی

استاد کیایی

محیط زیست

استاد کیایی

زیست

استاد نادری 

یازدهم تجربی

 

جامعه شناسی

استاد جلالی

روانشناسی

استاد خرمی

تاریخ

استاد خرمی

یازدهم انسانی

هندسه

استاد امیدوار

گسسته

استاد امیدوار 

گسسته

استاد امیدوار

 

دوازدهم ریاضی

سلامت بهداشت

استاد کیایی

 

نگارش

استاد کاظمی

 

دوازدهم تجربی

سلامت بهداشت

استاد کیایی

 

نگارش

استاد کاظمی

فلسفه

استاد جلالی

دوازدهم انسانی

 

Some Feedbacks

نرم افزارهای موردنیاز را باتوجه به سیستم تان

نرم افزار آدوبی کانکت برای گوشی اندروید

اگر سیستم عامل گوشی تان اندرویداست این نرم افزار را دانلود کنیدونصب کنید

نرم افزار آدوبی کانکت برای ویندوز

اگر سیستم عامل رایانه تان ویندوز است این نرم افزار را دانلود کنیدونصب کنید

نرم افزار آدوبی کانکت برای گوشی اپل

اگر سیستم عامل آیفون تان آی او اساست این نرم افزار را دانلود کنیدونصب کنید

دانلود فارسی نویس چت برای ویندوز

کیبوردفارسی مخصوص چت در داخل کلاس.

AnyDesk

اگر نتوانستید به دلایلی نصب کنید این ابرنامه را دانلود،نصب واجرا کنیدو یک کدی دراین برنامه هست که باید با پشتیبانی تماس بگیرید وکدرا به پشتیبانی ارسال کنیدتا ایشان در کمترین فرصت از راه دور مشکل تان را در رایانه برطرف نماید

نرم افزار آدوبی کانکت برای مک

اگر سیستم عامل رایانه شما مکنتاش است این نرم افزار را دانلود کنید ونصب کنید

error: خواهشا کپی نکنید