با فعال‌سازی سرویس آزمایشی رایگان بولوت روم، می‌توانید در فضایی اختصاصی با دوستان یا همکاران خود آنلاین شده و با محیط، امکانات و ابزار بولوت روم آشنا شوید.
همچنین یک پنل مدیریت در اختیار شما قرار خواهد گرفت. در این پنل امکانات زیر برای شما فراهم شده است:

سرویس رایگانخرید سرویس