⭐ نحوه خارج کردن کاربر از کلاس های مجازی Adobe Connect

⭐ نحوه خارج کردن کاربر از کلاس های مجازی Adobe Connectگاهی به هر دلیل نیاز هست کاربری را از حضور در کلاس منع کرده و او را خارج کنیم